1970

 1. "Physico-chemical investigations of the oxidation process in soja oil"
  J.Śliwiok, T.Kowalska
  La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, 47, 126 (1970)
 2. "Prosty sposób oczyszczania dioksanu"
  J.Habdas, B.Hoffmann, T.Kowalska, Z.Kwapniewski, T.Mrozińska
  Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej (Mechanika), 8, 48 (1970)

1971

 1. "The investigation of the oxidation process of oleyl (cis-9-octadecenoic) alcohol and oleic (cis-9-octadecenoic) acid"
  J.Śliwiok, T.Kowalska
  Revue Roumaine de Chimie, 16, 439 (1971)

 2. "The application of thin-layer chromatography to the investigation of oxidation process in oleyl alcohol and oleic acid"
  J.Śliwiok, T.Kowalska
  Microchemical Journal, 16, 359 (1971)

1972

 1. "The DTA investigations of thermal resistance of autoxidation products cummulated in oxidized oleyl alcohol, oleic acid and methyl oleate"
  J.Śliwiok, T.Kowalska
  Thermochimica Acta, 3, 247 (1972)
 2. "Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni i ultrafiolecie do badania procesu utlenienia alkoholu oleinowego i kwasu oleinowego"
  T.Kowalska
  Prace Chemiczne II Uniwersytetu Śląskiego, 2, 87 (1972)

1973

 1. "The investigation of autoxidation process of cis-9-octadecenoic acid"
  T.Kowalska, J.Śliwiok
  Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Z.136, 123-129 (1973)
 2. "The comparison of hydrogen-bond dissociation of cis-9-octadecenoic acid and trans-9-octadecenoic acid in the inactive solvents by means of IR absorption spectroscopy"
  J.Śliwiok, T.Kowalska, W.Kowalski
  Microchemical Journal, 18, 190-195 (1973)
 3. "Chromatographic and spectroscopic characteristics of the selected stearic acid derivatives"
  J.Śliwiok, T.Kowalska, J.Rzepa, A.Biernat
  Microchemical Journal, 18, 207-214 (1973)
 4. "Spectroscopic and dielectric examination of the oleyl alcohol - oleic acid system"
  J.Śliwiok, T.Kowalska
  Microchemical Journal, 18, 605-612 (1973)

1974

 1. "Characteristics of the oxidation process in the oleyl alcohol - oleic acid, oleyl alcohol - methyl oleate and oleic acid - methyl oleate systems by means of dielectric constant measurements"
  J.Śliwiok, T.Kowalska, A.Biernat
  Microchemical Journal, 19, 272-278 (1974)
 2. "The influence of hydrogen-bond association on the destruction of hydroperoxides in the autoxidation process of oleyl alcohol, oleic acid and methyl oleate"
  J.Śliwiok, T.Kowalska, W.Kowalski, A.Biernat
  Microchemical Journal, 19, 362-372 (1974)
 3. "Porównanie stanów asocjacyjnych układu alkohol oleinowy - kwas oleinowy metodą spektroskopii w podczerwieni i pomiaru stałej dielektrycznej"
  A.Budniok, T.Kowalska
  Prace Chemiczne IV Uniwersytetu Śląskiego, 4, 95-106 (1974)

1976

 1. "Characteristics of the oxidation process in the methyl oleate - propionic acid system by means of dielectric constant measurements"
  J.Śliwiok, H.Wira, T.Kowalska
  Microchemical Journal, 21, 246-249 (1976)
 2. "Mechanism of hydroperoxide destruction in the oxidized methyl oleate, oleyl alcohol, and oleic acid"
  J.Śliwiok, J.Rzepa, T.Kowalska
  Microchemical Journal, 21, 250-260 (1976)
 3. "Characteristics of the oxidation process in the oleic acid - propionic acid system by means of dielectric constant measurements"
  J.Śliwiok, H.Wira, T.Kowalska
  Microchemical Journal, 21, 345-348 (1976)

1977

 1. "The application of the dielectric constant measurements to determination of the hydrogen-bond energy of hydrophobic organic compounds"
  T.Kowalska
  Microchemical Journal, 22, 131-134 (1977)
 2. "Spectroscopic and chromatographic investigation of the hydrogen bonds in higher aliphatic acids"
  J.Śliwiok, T.Kowalska
  Microchemical Journal, 22, 226-228 (1977)

1978

 1. "Investigation of the autoxidation process of 1-dodecene"
  T.Kowalska
  Revue Roumaine de Chimie, 23, 1589-1595 (1978)
 2. "Investigation of the association of higher fatty alcohols by means of paper chromatography"
  T.Kowalska, J.Śliwiok, B.Walczak
  Microchemical Journal, 23, 320-328 (1978)
 3. "The role of steric effects in the associative interactions of higher fatty alcohols"
  T.Kowalska, H.T.Flakus, J.Śliwiok
  Chemica Scripta, 13, 59-62 (1978-79)

 4. "Importance of the reactivity of the a-methylene group in initiation of the oxidation of n-alkylbenzenes"
  J.Śliwiok, L.Ogierman, T.Kowalska
  Chemica Scripta, 13, 143-146 (1978-79)

1979

 1. "The role of hydrogen bond at the propagation stage of the oleyl alcohol autoxidation"
  T.Kowalska
  La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, 56, 383-387 (1979)
 2. "Rola wiązania wodorowego w etapach inicjowania i rozwijania łańcuch reakcji autooksydacji układu alkohol oleinowy - alkohol alifatyczny"
  T.Kowalska
  Uniwersytet Śląski, Katowice 1979